744

Do o. Piusa Przeździeckiego

Oryg.: rkps Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze. Kartka poczt. (fotomontaż), przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz ogólny widok Niepokalanowa w owalu; ornament z kwiatów i gałązek palmowych. - Fotokop. AN.
Niepokalanów, 6 IV 1939

J[ezus] M[aryja] J[ózef]

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyła Niepokalanów N[ajprzewielebniejszemu] O. Generałowi "Wesołego Alleluja"

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Gen[erał] Pius Przeździecki | Częstochowa | Jasna Góra

[Stempel pocztowy] Teresin k[oło] Sochaczewa 6 IV 39