745

Do o. Felice Castagnaro w Camposampiero k. Padwy

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. - Odp.: ms AN.

Niepokalanów, 14 IV 1939

Carissimo Padre

Il "Cavaliere" colla bellissima lettera del R[everendisimo] P. Generale è arrivato e lalettera tradotta in polacco era stata letta in refettorio.

Il nostro P. Provinciale non è ancora ritornato dal Giappone.

Più facile sarebbe inviare qualche frate istruttore che più fratelli per tutto il lavoro.

Credo que il "Cavaliere" chiamerà dalle sue pagine molti giovani [per] farsi Frati Laici.

Dev[otissimo] nell’Immacolata

fra Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

Kochany Ojcze

Nadszedł "Il Cavaliere" [ 1 ] wraz z przepięknym listem Najprzewielebniejszego Ojca Generała; list został przetłumaczony na język polski i przeczytany w refektarzu.

Nasz O. Prowincjał nie powrócił jeszcze z Japonii [ 2 ].

Łatwiej byłoby posłać jakiegoś brata jako instruktora niż kilku braci do całej pracy [ 3 ].

Wierzę, że "Il Cavaliere" ze swoich szpalt wezwie wielu młodzieńców do stanu braci zakonnych.

Oddany w Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Po dłuższej przerwie włoski RN powrócił z Asyżu do miejsca, gdzie zaczął wychodzić w 1932 r., tj. do prowincji padewskiej (Camposampiero k. Padwy). Z tej racji o. Beda Hess, generał zakonu, przesłał do redakcji pisma list, zawierający gratulacje z powodu wysokiego poziomu treści i pięknej formy, oraz życzenia jak największego rozwoju. List zamieścił włoski RN w numerze z marca 1939 r., s. 4-5. Tłumaczenie polskie: EN 16 IV 1939.

[ 2 ] O. Anzelm Kubit przeprowadził wizytację kanoniczną misji japońskiej w dniach 8-22 I 1939. Na ten temat pisze br. Alfons Stępniewski w art. pt. Pierwsza wizytacja prowincjalska w Mugenzai no Sono, "Wiad. z Prow." 9 (1939) 16-18. W drodze powrotnej o. Anzelm Kubit zatrzymał się na kilka tygodniw USA.

[ 3 ] Zob. Pisma, 722a i 738a.