748

Do ks. Pauro Matsukawa

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednosr. zapis.
Zakopane, 3 V 1939

I[esus] M[aria] I[oseph]

Multum Reverende Pater

Magno cum gaudio accepi nuntium Te pervenisse usque ad quinquagesimum annum sacerdotii. - Omedetoo gozaimas. Cordialissimas gratulationes, ab omnibus religiosis incolis conventus Niepokalanów in Polonia, ago.

Impleat Te Dominus, interveniente Immaculata, omni gratia ac robore ad multa, multa sicut usque dum bona animabus facienda.

Nunc pro duabus vel tribus hebdomadis in montibus pro vacatione maneo. Quomodo sanitas Reverentiae Vestrae?

Devotissimus in Christo servus

P. M[aximilianus] K[olbe] [ 1 ]

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef]

Przewielebny Ojcze

Z wielką radością otrzymałem wiadomość, że doczekałeś się pięćdziesięciolecia kapłaństwa. - Moje gratulacje! W imieniu wszystkich mieszkańców klasztoru Niepokalanóww Polsce, składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech za pośrednictwem Niepokalanej napełni Cię Pan wszelką łaską i mocą, żebyś mógł jeszcze dużo, dużo zdziałać dobrego dla dusz, jak to czynisz dotychczas.

Ja mam teraz przebywać w górach dwa lub trzy tygodnie dla wypoczynku. A jak zdrowie Waszej Wielebności?

Oddany w Chrystusie sługa

O. M[aksymilian M-a] K[olbe]

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.