750

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.|Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 2 VI 1939

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Czy można by posłać br. Adama na kurs, którego projekt załączam (poproszę o zwrot) [ 1 ].

Następnie: jakie by dane można podać Ministerstwu w myśl załączonego formularza, zwłaszcza co do p[unktu] 3) "wykształcenie" (obok duchownego) co do ojców w Mugenzai no Sono, a może i we Włoszech czy gdzie indziej, bo nie mamy po temu źródeł. I co do tego formularza poprosiłbym o zwrot.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]

[ 1 ] W dniach 3 VII - 5 VIII 1939 br. Adam Szubartowski uczestniczył w wakacyjnym kursie dla dyrygentów orkiestr amatorskich, zorganizowanym w Krzemieńcu przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, i brał czynny udział w pracach objętych programem kursu.

[ 2 ] Podpis własnoręczny.