766

Do braci zebranych w refektarzu w Niepokalanowie

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Niepokalanów, piątek stycznia 1940] [ 1 ]

Maryja!

Drogie Dzieci!

Nie mogę przyjść do stołu, bo spuchnięcie i chyba gorączka, więc ślę kilka słów na karteczce.

Br. Czesław [ 2 ] opowie, jak to starostwo chce rozdawać dyplomiki MI zebranym jutro na polowanie [ 3 ].

Jutro sobota, dzień Niepokalanej. W modlitwach więc prywatnych, podczas adoracji, jutrzejszej Komunii św. i Mszy św., i różańca polecajmy te biedne dusze, by Niepokalana raczyła pociągnąć je ku sobie.

Sami też starajmy się coraz bardziej nie opierać się na swoim skończonym i omylnym rozumie, a tylko na woli Niepokalanej, chociażby rozum nie wiedział "dlaczego" tak i nie inaczej, albo nawet raczej przeciwnie sądził, ażeby dusze nasze stawały się coraz bardziej oczyszczone miłością istotną (to jest posłuszeństwem ślepym) i stąd tym pewniej osiągnęły cel modlitwy.

Kto czego nie rozumie, a chciałby wiedzieć, niech przyjdzie do mnie - ale strzec się krytyk.

br. M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Datę ustalono na styczeń 1940 r., gdyż treść listu ma pewien związek ze słowami św. Maksymiliana z listu z dnia 2 I 1940: "Staramy się tu dać poznać Niepokalaną także naszym «gościom» i w Sochaczewie, i tutaj" - zob. Pisma, 765. Z treści listu wynika ponadto, że chodzi o piątek.

[ 2 ] Br. Czesław Półtoraczyk.

[ 3 ] Uczestnikom polowania, wyższym urzędnikom niemieckim z Warszawy i Sochaczewa - zob. nr 767.