768

Do Kamili Dybowskiej

Oryg.: rkps, zbiory rodzinne adresatki. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. przedstawiającą Dziecię Jezus z krzyżem. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 28 II 1940

Wohlgeborene Frau

Als ich im Lager Amtitz interniert wurde, hatte ich das Glück, den Sohn Wohlgeborener Frau zu erkennen. Er war dort als Kompanie-Kommandant, welchem ich mit einigen Zehntern Ordensbrüder unterlegen war. Er erstaunte uns mit seiner hohen Kultur und seinem tiefen Gerechtigkeitsgefühl.

Ich weiss nicht, wo Er jetzt seinen Aufenthalt hat, darum möchte ich Ihm durch Sie, Wohlgeborene Frau, für alles herzlichen Dank schicken und verkündigen, dass wir alle nach 3 Wochen, die wir noch in Schildberg waren, den 9 Dezember glücklich nach unserem Kloster gekommen sind.

Die Unbefleckte Jungfrau Maria möge für alles vergelten.

P. Maximilian M-a Kolbe

[Nadawca] Niepokalanów P[ost] Teresin Soch[aczewski] (Wr.) (bei Warschau)

[Adres] Wohlgeborene Frau | Kamilla Dybowska | Berlin N. 31 Lortzingstr. 40

[Przekład polski]

Wielmożna Pani

W czasie mego pobytu w obozie dla internowanych w Amtitz miałem szczęście poznać syna Wielmożnej Pani [ 1 ]. Był tam komendantem kompanii, któremu wraz z kilkudziesięcioma braćmi zakonnymi byłem podległy. Zadziwił on nas swą wysoką kulturą i głębokim poczuciem sprawiedliwości.

Nie wiem, gdzie on się obecnie znajduje, dlatego chciałbym przesłać mu przez Wielmożną Panią serdeczne podziękowanie za wszystko i zawiadomić, że po 3 tygodniach pobytu w Ostrzeszowie, dnia 9 grudnia przybyliśmy wszyscy szczęśliwie do klasztoru [ 2 ].

Niech Niepokalana Dziewica Maryja za wszystko wynagrodzi.

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Komendant kompanii, Alfons Stratmann, był zięciem pani Dybowskiej.

[ 2 ] Zob. Pisma, 767, przyp. 2.