768a

Do o. Petru Iosif Pala

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Odp.: ms AN.
Niepokalanów, 16 III 1940

Carissimo Padre

Ho ricevuto il libro delle "Notitiae" della Provincia Rumena. Mi sono rallegrato che la causa dell’Immacolata si sta sviluppando anche in Romania sempre più e più. Sono dopo una internazione di 3 mesi in Germania; sono ritornato dopo la festa proprio dell’Immacolata. Liberato nella festa stessa. Tanti saluti a tutti i conoscenti.

fr. Massimiliano

[Przekład polski]

Maryja!

Drogi Ojcze,

Otrzymałem książkę "Notitiae" Prowincji rumuńskiej [ 1 ]. Cieszę się, że sprawa Niepokalanej coraz bardziej rozwija się również w Rumunii. Jestem po trzymiesięcznym internowaniuw Niemczech [ 2 ]; powróciłem właśnie po święcie Niepokalanej. Uwolnionyw samo święto.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich znajomych

br. Maksymilian

[ 1 ] "Notitiae" - to wiadomości z prowincji rumuńskiej OO. Franciszkanów, ukazujące się w formie rocznika - zob. Pisma, 556, przyp. 2.

[ 2 ] Zob. Pisma, 767, przyp. 2.