779

Do br. Junipera Klucznika [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
Niepokalanów, 30 VII 1940

Maryja!

Drogie Dziecko!

Szkoda, żeś dał się wyprowadzić br. Julianowi [ 2 ]. Postaramy się dopomóc. Br. Pelagiusz [ 3 ] załączy zaświadczenie, które może i co pomoże w staraniu o powrót; ale nie wiem. Dopokąd zaś nie uda się powrócić, zdaj się, Drogie Dziecko, na Opatrzność Bożą w ręce Niepokalanej. Grzechy omywaj aktem miłości doskonałej, przepraszając Pana Jezusa za przykrości Jemu wyrządzone w zamian za miłość aż do śmierci krzyżowej. I staraj się dopomagać bliźnim w zbliżaniu się do Boga przez Niepokalaną. Przykładem i dobrym słowem, a czasem i silnym zdecydowanym postąpieniem sporo dobrego duszom wyświadczyć można. Uważaj się za rycerza Niepokalanej postawionego tam, by i Polaków tam przebywających duchowo wspierać i Niemcom Niepokalaną dać poznać. Ona sama najlepiej nauczy, jak to czynić. W częstej rozmowie z Nią w cztery oczy czy też u Jej stóp najwięcej się nauczysz, jak coraz więcej dusz dla Niej zdobywać, jak Jej Królestwo w tych duszach coraz bardziej pogłębiać. Nie obawiaj się: chociażby Ci [się] zdawało, żeś już jedną nogą gdzieś tam w piekle aż, to jednak jeżeli tylko nie będziesz ustawał w zwracaniu się do Niej, i to z całą ufnością bez względu nawet na stan duszy, to bądź spokojny, że na pewno nie zginiesz.

Załączam list okólny do braci [ 4 ]. Jest to już drugi list tego rodzaju z tym jednak, że staramy się go obecnie wszystkim - o ile to możliwe - braciom posłać. - Jest też w nim nieco ilustracji z Niepokalanowa. Br. Rafał mógł pozostać, ale też niepotrzebnie wpadł [ 5 ]. - Adresu nie mamy. Adres br. Barnaby Kubisa: Brugger, Buchholz P[ost] Einode, Kärnten (też w Austrii).

Pamiętajmy, że Pan Bóg rządzi światem i nic się wydarzyć nie może czy to wielkiego, czy małego, jeżeli On tego nie dozwoli. On zaś tylko to dozwala, co jest dla większego dobra dusz, wiecznego, trwałego, prawdziwego dobra. - Więc spokoju, dużo pokoju i ufności potrzeba, by niepotrzebnie się nie martwić! Europa dziś daleko odstąpiła na ogół od Boga, toteż trzeba było, by doświadczenia ją spotkały. Oczywiście Pan Bóg nie odbiera przy tym wolnej woli i kto chce, wykorzystuje te doświadczenia na dobro, a kto nie chce, temu na zło wychodzą. Jak tego sam chce.

Polecam Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Br. Juniper Klucznik przebywał na robotach przymusowych na terenie Rzeszy niemieckiej.

[ 2 ] Br. Julianowi Kutowi.

[ 3 ] Br. Pelagiusz Popławski.

[ 4 ] Zob. Pisma, 777.

[ 5 ] Po wyjeździe z Niepokalanowa br. Rafał Nowak został zesłany na przymusowe roboty do Rzeszy.