783

Do br. Onufrego Babika

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 28 VIII 1940

Maryja

Drogie Dziecko!

Rób jak chcesz z przyjazdem, ale ponieważ wiem, iż nigdzie tak dobrze nie można zachować ślubów zakonnych jak poza furtą klasztorną [ 1 ], dlatego czynię, co mogę, by umożliwić wszystkim powrót do normalnego życia zakonnego. I rok cały przepędzony nawet pobożnie na świecie nie zrówna się z jednym dniem przebytym gorliwie w klasztorze. I ubóstwo, i klauzura święta, i to najcenniejsze, Boże posłuszeństwo, co nam użycza Bożego rozumu, roztropności i dobroci, nie dadzą się znaleźć na świecie. Leczyć się też tu można, o ile okoliczności pozwalają.

Wszelkie dochody ziemskie nawet ze spółdzielni nie zastąpią [ 2 ] ducha zakonnego. Współczuję więc br. Marianowi [ 3 ].

Niech Niepokalana błogosławi Wam wszystkim.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Sens oczywiście taki: w klasztorze.

[ 2 ] Nie dorównają, nie są w stanie równać się z duchem zakonnym

[ 3 ] Br. Marian Owczarczyk pracował w spółdzielni, co zapewniło mu znaczne dochody, ale utracił powołanie zakonne.