785

Do br. Witaliana Miłosza

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Niepokalanów,] 24 IX 1940

W czasie wolnym można [ 1 ].

Najważniejszą rzeczą to potęgowanie coraz większe własnej miłości naszej ku Niepokalanej i proszenie Ją częste o coraz to głębszą, gorętszą miłość ku Niej. To jest treść naszego życia, [naszego] istnienia.

O. M[aksymilian M] K[olbe]

[ 1 ] Zezwolenie św. Maksymiliana jako gwardiana na naukę.