786

Do br. kleryka Aleksandra Żuchowskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Niepokalanów,] 25 IX 1940

Drogi Bracie,

Nie mam tu pod ręką bibliografii mariańskiej, a i nasza biblioteka jest dopiero w zaczątkach, trudno mi więc podać tytuły potrzebnych książek. W języku polskim obszerniej pisał Krechowiecki w dwóch tomach "Niepokalana Bogarodzica Maria" [ 1 ]. O Cudownym Medaliku wydawali misjonarze, obszerniej w "Chwalebna Katarzyna Labouré" Crapeza [ 2 ]. Jezuici wydali w 1934 r. "Najświętsza Maria Panna" Broise TJ, tłumaczenie ks. Andrasza TJ [ 3 ].

W roku 1935 wydali oni też piękny żywot "Cudowny żywot Bernadetty" Marcheta, w tłumaczeniu Platerówny [ 4 ]. Wydane w Sandomierzu przez Wróblewskiego "Nawrócenie Ratisbonna" [ 5 ] zawiera cenne dokumenty w tej sprawie, tj. list samego nawróconego i opis głównej sprężyny w tej sprawie barona de Bussieres. Obszerny list kardynała Merciera w sprawie Wszechpośrednictwa Najświętszej Maryi Panny, przełożył o. Jacek Woroniecki i wydali Pallotyni [ 6 ]. Z włoskich ponad tysiącstronicowy tom stanowi "Maria nel Dogma Cattolico" Campany [ 7 ]. Najnowszym może dziełkiem francuskim o Lourdes to: "Histoire exacte des Apparitions de N.D. de Lourdes" Petitota [ 8 ] Cennym jest też w tej sprawie Cros, który szczegółowo badał sprawę i opisał w "Notre-Dame de Lourdes" [ 9 ]. Tak samo Laserre w "Les episodes Miraculeux de Lourdes" [ 10 ]. Pan Estrade, bezpośredni świadek zjawień, u którego nieraz Bernadeta bywała, zamieścił swoje wrażenia w "Les apparitions de Lourdes" [ 11 ]. Prócz tego obszerniejsze dzieło natury ogólniejszej pt. "Les grandeurs de Marie d`apres les ecrivains de l’ecole française" wydał w roku 1936 A. Molien [ 12 ]. Jedną też z nowszych prac jest "l`Immaculée Vierge, Mere de Dieu" wydane przez "Maison de la Bonne Presse" w Paryżu [ 13 ].

Ja jeszcze nic do przesłania nie mam. Zresztą, głębiej się w tej sprawie zajdzie kolanami niż mózgiem.

Życzę pomyślnego złożenia solemnych ślubów i jeszcze pomyślniejszego wytrwania w ich zachowaniu, aż do śmierci.

Niech Niepokalana Was wszystkich ma w swojej matczynej opiece i jednoczy coraz bardziej ze swoim Jezusem.

W św. O. Franciszku

Wasz

[br. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] A. Krechowiecki, Niepokalana Bogarodzica Maryja w świetle Ewangelii i Ojców Kościoła, t. I-II, Lwów 1904.

[ 2 ] E. Crapez, Chwalebna Katarzyna Labouré, córka Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (1806-1876), tłum. z franc., Warszawa 1913.

[ 3 ] R. M. de la Broise TJ, Najświętsza Maria Panna, oprac. J. Andrasz TJ, Kraków [1925].

[ 4 ] K. Marchet, Cudowny żywot Bernadetty, jasnowidzącej z Lourdes, tłum. I. Platerówna, Kraków 1935.

[ 5 ] Nawrócenie Marii Alfonsa Ratisbonna, tłum. z franc. i wydał I. Wróblewski, Sandomierz 1922.

[ 6 ] D. J. Mercier, Wszechpośrednictwo Najświętszej Panny, tłum. z franc. o. J. Woroniecki OP, Warszawa 1928.

[ 7 ] E. Campana, Maria nel dogma cattolico, Torino 1928.

[ 8 ] R. P. H. Petitot OP, Histoire exacte des Apparitions de Notre Dame de Lourdes à Bernadette, Paris 1935.

[ 9 ] L. J. M. Cros TJ, Histoire de Notre-Dame de Lourdes d’après les documents et les témoins, t. I-III, Paris 1925-1926.

[ 10 ] H. Lasserre, Les episodes miraculeux de Lourdes, Paris 1882.

[ 11 ] J. B. Estrade, Les apparitions de Lourdes. Souvenirs d’un témoin, Tours 1899.

[ 12 ] A. Molien, Les grandeurs de Marie d’après les écrivains de l’école française. Les meilleurs textes recueillis par... prêtre de l’Oratoire, Paris 1936.

[ 13 ] L’Immaculée Vierge Mère de Dieu. L’Histoire et la doctrine empruntées aux meilleurs auteurs spirituels, Paris 1933.