787

Do br. Euzebiusza Abramowicza [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 27 IX 1940]

Niech i te okoliczności posłużą do jeszcze większego zbliżenia do Niepokalanej, by z Jej Serca czerpać miłość do swego serca ku Niej tak potężną, by wszystko inne znikało wobec tego ognia.

Pracować w PCK.

O. M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Jest to odpowiedź św. Maksymiliana na tej samej karcie, na której br. Euzebiusz Abramowicz powoływał się na niebezpieczeństwo wypływające z obcowania z osobami drugiej płci podczas pracyw niepokalanowskim PCK. O schronisku PCK w Niepokalanowie - zob. Pisma, 804, 829 i 832.