78a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Dwie karty dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 270-271.
[Grodno, 7 V 1924]

Drogi Ojcze Gwardianie!

Otrzymałem list od ojca Kornelego [ 1 ] który załączam wedle jego życzenia. Co do uwag, to:

1) Jak tam poszła misja w Krakowie?

2) Jeżeli o. Korneli przyjedzie na kapitułę, będzie nam "bruździł", bo odstręczał, byna niego nie głosowali i jeden nasz głos będzie stracony (nie będzie głosował na siebie); więc poleciłem lwowianom nie wybierać jego, ale teraz zdaje mi się, że on będzie i tam potrzebny, zwłaszcza w razie potrzeby podziału - Quid Tibi videtur? [ 2 ]

3) Na obranie o. Kornelego chętnie godzi się Warszawa [ 3 ] i o. Kustosz [ 4 ] a i o. Rajner [ 5 ]

za nim w swojej majowej podróży do Krosna obiecał agitować.

4) Napisz o. Maurycemu [ 6 ] by i on przyobiecał dać głos, przedstaw mu jak możesz całą sprawę i wspomnij, że o. Peregryn [ 7 ] ma zostać Generałem, bo On dotychczas nie jest na tę ewentualność przygotowany i bez wątpienia swój głos dla niego zachowuje. - Gdzie potem masz jakie wpływy, to wedle Cap. VIII n. 20 Konstytucji rozwiń agitację, bo musimy przecież raz stawać na nogi. - Niepokalana dopomoże.

Kończę z prośbą o szybką odpowiedź co do poglądów w Krakowie i na pytanie pod n. 2), bo za plecami o. Kornela musimy obrobić.

Twój

br. Maksymilian

[Dopisek] List proszę zniszczyć.

[Adres] Przewielebny Ojciec Gwardian | Ks. Bronisław Stryczny | OO. Franciszkanie | Nieszawa (Wr)

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] O. Kornela Czupryka.

[ 2 ] Co sądzisz?

[ 3 ] W klasztorze warszawskim franciszkanów mieszkali wówczas: o. Florian Koziura, o. Remigiusz Huppenthal, o. Norbert Uliasz, br. Rajmund Kaźmierczak i br. Cyprian Zbytniewski.

[ 4 ] Nie wiadomo, o którego z czterech ówczesnych kustoszów w polskiej prowincji franciszkanów chodzi. Prawdopodobnie o o. Melchiora Fordona, kustosza warszawskiego, mieszkającego w tym czasie ze św. Maksymilianem w Grodnie.

[ 5 ] O. Rajner Ludwik Gościński, odszedł z zakonu w 1934 r.

[ 6 ] O. Maurycemu Madzurkowi.

[ 7 ] O. Peregryn Haczela.