790

Do br. Wenantego Zarzeki

Oryg.: rkps AN. Kartka fot. jednostr. zapis, z widokiem figury Niepokalanej na dziedzińcu w Niepokalanowie.

[Niepokalanów. 11 X 1940]

Maryja!

Drogi Bracie!

Bardzo się ucieszyłem tą pierwszą pocztówką od Ciebie. - Za życzenia serdecznie przez Niepokalaną Bóg zapłać.

Staramy się tu uzupełniać każdy w sobie straty, jakie [kto] poniósł przez przebywanie przez jakiś czas poza furtą klasztorną owszem jeszcze dodać trzeba postęp należny za rok miniony. - Niepokalana dopomaga uwalniać się od świecczyzny.

Cieszyłbym się bardzo, gdybyśmy jak najprędzej - zwłaszcza solemni - mogli się pozbierać.

W św. O. Fran[ciszku]

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] [Adres] Wielebny Brat | Br. Wenanty Zarzeka | wieś Leśce | p[oczta] Garbów (Lb)

[Stempel pocztowy] [Stempel pocztowy] Teresin k[oło] Sochaczewa 11 X 40