802

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka fot. jednostr. zapis.
Niepokalanów, 17 XI 1940

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciezek]

Najdroższa Mamo!

Wedle życzenia Mamy skierowuję tam brata Bolesława, ślusarza, który udaje się do Krakowa w sprawie odebrania zamówionego jeszcze przed wojną i na poły zapłaconego dezynfektora.

U nas Niepokalana prowadzi swą placówkę coraz dalej mimo wyjątkowego czasu wojny. "Rycerz" jeszcze nie wychodzi, ale staramy się. Może - jeżeli Niepokalana zechce - na Jej miesiąc grudzień uda się go wydać. Ale Ona wie najlepiej, jak dla Jej spraw będzie dobrze. Polecam się modlitwom i całą rodzinę zakonną.

Zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M. Kolbe

[Dopisek na odwrocie pod ilustracją] Ołtarz w kaplicy po wojnie [ 2 ].

[ 1 ] Br. Bolesława Błaszczyka.

[ 2 ] Tzn. po przejściu frontu.