803

Do bł. Piusa Bartosika

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Warszawa, ok. 23 XI 1940] [ 1 ]

Maryja

Drogi Ojcze!

Policja zapewniła, że drukować można; referent prasowy chory, więc nie mogłem jemu dać wyjaśnień.

Plomby też możemy zerwać. Policja kazała. Można to zrobić dziś przy sobocie.

Módlcie się. Ja pozostanę. Może zastanę referenta prasowego [jeszcze] w sobotę.

Byliśmy też u gubernatora. Przyjął jego zastępca.

Szczegóły osobiście.

Niech Niepokalana dalej pokieruje.

Módlmy się.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres na odwrocie] Wielebny Ojciec | O. Pius Bartosik | w Niepokalanowie

[ 1 ] Zezwolenie Wydziału Oświecenia Publicznego i Propagandy Urzędu Szefa Dystryktu Warszawskiego Generalnej Guberni na druk RN nosi datę 20 XI 1940. Najprawdopodobniej do soboty 23 XI pismo zdążyło nadejść do Niepokalanowa i św. Maksymilian pojechał natychmiast do Warszawy celem uzyskania zgody policji na zdjęcie plomb z maszyn drukarskich.