819

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 17 I 1941

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Kochana Mamo!

List otrzymałem. Grosze (10 zł) też doszły.

Ja jestem już zupełnie zdrowy, nie kaszlący.

Do Franusia napisałem. On też mi pisał. Pocztówkę jego załączam. W najbliższym czasie nie przewiduje się wyjazdu do Krakowa, chociaż czasem niespodziewanie przychodzi potrzeba.

U nas Niepokalana czule się wszystkim opiekuje. Zresztą bez Woli Bożej nic się na świecie zdarzyć nie może.

Staramy się obecnie o pozwolenie na numer lutowy i kalendarz [ 1 ].

Z prośbą o modlitwę, byśmy Niepokalanej nie przeszkadzali i z serdecznymi pozdrowieniami br. Kamila i Gabriela.

wdzięczny syn

O. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 813, przyp. 2.

[ 2 ] Br. Kamila Banaszka.

[ 3 ] Br. Gabriela Siemińskiego.