820

Do o. Romualda Filonowicza

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu! AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Niepokalanów,] 17 I 1941

Przewielebny Ojcze!

Dzięki Niepokalanej, że dyplomik Jej MI otrzymał też już brzmienie tureckie [ 1 ]. Jeżeli trudnością wydania dyplomika są względy materialne, to uważam, że dobrze będzie od razu utworzyć kasę MI dla spraw Niepokalanej, pokwestować na ten cel, a potem wpisujący się do MI ofiarami swoimi dopomogą do pokrycia kosztów, jeżeliby przedtem zebrane grosze nie wystarczyły na druk. W ten sposób osobna kasa MI umożliwi, gdy członków będzie kilka setek, zaczęcie czegoś chociażby w początku małego, w rodzaju "Rycerza Niepokalanej" w języku tureckim. Może to na początku być mała dwu lub czterokartka, byleby ukazywała się periodycznie z raz na miesiąc i tak przypominała członkom ich oddanie się Niepokalanej, pogłębiała w nich Jej poznanie i coraz gorętsze pokochanie. Posłuży on też do coraz większego rozpowszechniania się [MI].

Polecam siebie i całą rodzinę zakonną modlitwom

br. M[aksymilian] K[olbe]

PS - Tanti saluti cordialissimi al M.R.P. Provinciale Giorgio Montico coi auguri che "Il Cavaliere" in lingua turca anche fra poco cominci ad uscire [ 2 ].

[Adres] Sent Antuan Kilisesi | Isfiklai Caddesi 325 | Istanbul-Beyoglu (Turkiye)

[ 1 ] Św. Maksymilian prosił o przetłumaczenie dyplomika MI na jęz. turecki - zob. Pisma, 797.

[ 2 ] [Przekład polski] Moc najserdeczniejszych pozdrowień dla Najprzewielebniejszego O. Prowincjała Giorgio Montico wraz z życzeniami, aby "Rycerz Niepokalanej" w języku tureckim wkrótce zaczął wychodzić.