821

Do o. Donata Gościńskiego

Oryg.: brak. Kopia kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, 17 I 1941

Maryja!

Drogi Ojcze!

Załączam kilka słów dla br. Kasjana [ 1 ] i br. Sergiusza [ 2 ].

Co do fryzury uważam, że nie jest ona konieczna do świętości, a nawet do pokory i prostoty nie dopomaga; owszem, im kto więcej postępuje w miłości Niepokalanej, tym mniej o nią dba. Konstytucje jej nie nakazują. Owszem równe obcięcie włosów jest bardziej wedle ich ducha. Wreszcie uważam, że św. O. Franciszek ani grzebyka, ani lusterka w kieszeni nie nosił, a przecież po tośmy wstąpili do jego zakonu, by go naśladować. - Uważam więc, że pożyteczniej będzie dla duszy nie bawić się we fryzury [ 3 ] i tak łatwiej osiągniemy cel MI.

Co do papierosów to tym bardziej. Nawet trudno wyobrazić sobie św. Ojca naszego Franciszka z papierosem w ustach. Byłaby to profanacja. Poza tym tytoń też kosztuje, więc i bardziej wedle ducha ubóstwa będzie powstrzymanie się od nich, zwłaszcza że ofiary, które ludzie dają dla sprawy Niepokalanej, powinny tylko tej sprawie służyć, a co wyda się poza konieczną potrzebą na osobiste sprawy, byłoby kradzieżą ofiar złożonych dla uświęcenia dusz.

Br. Celestyn [ 4 ] jest chory: epileptyk. Szkodzi takim - zdaniem lekarza w Japonii - przemęczenie i zmartwienie. Sam on trapi się, jeżeli się potknie. Co robić, krzyżyk.

Na wszystkie zmartwienia i kłopoty (łącznie z br. Alfonsem [ 5 ]) najskuteczniejszą będzie chyba modlitwa. Zresztą Niepokalana o wszystkim wie i dla większego dobra swej sprawy wszystko dopuszcza.

Co do papierów to już skierowano do nas dwie sprawy, gdyż listy nie mogły trafić do względnej gminy. - Inna rzecz, że nie bardzo dobrze, iż teraz wybierają się do Ameryki [ 6 ], kiedy stosunki jej z Japonią nie są normalne.

Co do znaczków to znaczkarnia przygotowuje, ale nie w całości, gdyż to by wyniosło olbrzymie sumy. Znaczki doszły.

Bądźmy spokojni. Jeżeli sprawa MI, to sprawa Niepokalanej, to nie ma obawy, by jakiekolwiek przeciwności jej zaszkodziły, jeśli zaś nie, to niech się zawali. My pełnimy, co sumienie wskazuje, możemy spokojnie mimo nawet niedociągnięć patrzeć w przyszłość [ 7 ].

Polecam Niepokalanej z prośbą o modlitwę

O. M[aksymllian] K[olbe]

[Adres] Przewielebny O. Gwardian | O. Donat Gościński | Mugenzai no Sono | 196 Hongochi-machi | Nagasaki | Nippon Asia

[Nadawca] Post Teresin über Sochaczew | Distrikt Warschau | Minoritenkloster in Niepokalanów | Generalgouvernement

[ 1 ] Br. Kasjana Teticha - zob. Pisma, 816.

[ 2 ] Br. Sergiusza Pęśka - zob. Pisma, 822.

[ 3 ] Zob. Pisma, 805.

[ 4 ] Br. Celestyn Moszyński.

[ 5 ] Br. Alfonsem Stępniewskim.

[ 6 ] Do USA wybierali się: br. Chryzostom Chudzicki, br. Roch Frejlich, br. Bartłomiej Kałucki i br. Jacek Szwed.

[ 7 ] Odtąd rękopis.