822

Do br. Sergiusza Pęśka [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 17 I 1941

Maryja!

Drogie Dziecko!

Dawno już nie miałem od Ciebie wiadomości. Słyszałem, że nieco trudności i u Was powstało. Ale to być też musi. Na tym świecie pozostanie zawsze wolna wola i nie tylko wolna, ale także słaba. Nic więc dziwnego, że każdemu zdarzą się i słabości. Pośród nawałnic i zewnętrznych, i wewnętrznych trzeba nam dużo, bardzo dużo pokoju. Zabrakło go apostołom, gdy burza na morzu powstała, ale też zrobił im za to Pan Jezus wymówkę, że są małej wiary [por. Mt 8,26]. - Jeżeli Niepokalanowy i sprawa Milicji Niepokalanej jest Niepokalanej dziełem, bądźmy spokojni, wszelkie burze i zewnętrzne, i wewnętrzne posłużą tylko dla oczyszczenia i wzmocnienia sprawy, jeżeli zaś nie są od Niej, niech się przewrócą; my nie będziemy ich nawet żałować. Ale dotychczasowe doświadczenie, a bardziej jeszcze głos posłuszeństwa wyraźnie wskazują, że jest wszystko dobrze.

Owszem, gdyby to nie było Jej dziełem, diabeł by dał spokój, a że widzi Ją w całej sprawie, to "czyha na piętę Jej". Chociaż zawsze w końcu "Ona zetrze głowę" jego [Rdz 3,15].

Dużo więcej pokoju życzę Ci, Drogi Bracie, i wszystkim Braciom.

Pokój z Wami

br. M[aksymllian] K[olbe] [ 2 ]

[Adres] Mugenzai no Sono | 196 Hongochi-machi | Nagasaki | Nippon - Asia

[Nadawca] OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] (Wr) | Generalna Gubernia

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga pismem maszynowym: "Dla br. Sergiusza".

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.