823

Do br. Wawrzyńca Podwapińskiego

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, 22 I 1941] [ 1 ]

Celem uniknięcia większego obciążenia D[yrekcji], lepiej by było na razie wedle skrótu [ 2 ]. Namyślam się, czyby w ogóle nie umniejszyć schodów [ 3 ], ale wtedy referat musiałby być silniej rozbudowany.

O. M[aksymilian] K[olbe]

[Dopisek] Dać opinię ogólną w tej sprawie.

O. M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Data na projekcie br. Wawrzyńca Podwapińskiego w sprawie bezpośredniej zależności działu zegarkowego od dyrekcji, a nie za pośrednictwem kierownictwa dziewiątego. Św. Maksymilian dał odręczną odpowiedź na projekcie.

[ 2 ] Tj. za pośrednictwem kierownictwa dziewiątego.

[ 3 ] Tj. czy nie znieść pośrednich ogniw między działem zegarkowym a dyrekcją.