823a

Do br. Wawrzyńca Podwapińskiego

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta. jednostr. zapis.

[Niepokalanów, 22 I 1941] [ 1 ]

Ponieważ [dział] zegarkowy daje stosunkowo niewiele dochodu, a braci mało, trudno będzie na razie go wzmocnić.

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe]

[Dopisek] Sprawa obierania ziemniaków została załatwiona wedle projektu [ 2 ] i posłana.

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Św. Maksymilian odpisał odręcznie na wniosku br. Wawrzyńca Podwapińskiego, by wzmocnić nowymi pracownikami dział zegarkowy.

[ 2 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.