824

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 24 I 1941

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najdroższa Mamo!

List otrzymałem i załącznik 50 [zł]. - Wszystko dochodzi.

Pani Jaroszewska mieszka na tym samym miejscu.

Modlitwa swój skutek osiąga prędzej czy później, to też i Franuś widać, że ją coraz bardziej odczuwa.

Staramy się o pozwolenie na "Rycerza" lutowego [ 1 ]. Niech Niepokalana sama pokieruje. Ale modlitwy potrzeba

Kończę z prośbą o modlitwę.

Z synowskim uściskiem

O. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 813, przyp. 2.