825

Do br. Florentyna Majerskiego [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 31 I 1941

Maryja!

Drogi Bracie!

Na pierwszy list sekretariat jedynki [ 2 ] nie odpisał przez przeoczenie, chociaż miał polecenie odpowiedzieć. - Odpisuję więc obecnie na obydwa.

Ponieważ zakonnik poza klasztorem to jak ryba poza wodą, postarać się możliwie jak najprędzej pozałatwiać swoje sprawy i powrócić do zwyczajnych warunków zakonnych. Co do długu względem br. Juliana [ 3 ] można uważać sprawę za skończoną. On jest też profesem solemnym.

Co do niezadowoleń, to oczywiście, "jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził", stąd jeden drugiemu nieraz nie dogodzi i z tego u gorliwszych radość, że mogą coś znieść i przebaczyć, a u słabszych niezadowolenie.

Więcej nie piszę, bo niezadługo może się zobaczymy.

Polecam Niepokalanej

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 4 ]

[ 1 ] Wskazuje na to uwaga sekretarza MI Niepokalanowa: "Majerski Bogdan".

[ 2 ] Sekretariat jedynki, tj. kierownictwo pierwsze, czyli MI na Niepokalanów.

[ 3 ] Br. Juliana Kuta.

[ 4 ] Inicjały własnoręczne.