827

Do o. Ludomira Bernatka

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 31 I 1941

Maryja!

Drogie Dziecko!

Cieszę się bardzo, gdy nowy franciszkanin staje przy ołtarzu [ 1 ], a bardziej jeszcze, gdy nim jest wyrosły i wychowany z ofiar składanych dla sprawy Niepokalanej w duszach. Tyle dusz jeszcze Jej nie zna, a stąd nie zna Jezusa, tyle serc nie płaci jeszcze miłością za miłość. Podpalić ogniem miłości świat to cel zejścia na ziemię Boga: "Przyszedłem ogień puścić na ziemię i czegóż chcę, jeno by był zapalon" [Łk 12,49].

Przesyłając nieco obrazków życzę coraz większej miłości Jezusowej w Niepokalanej

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[Adres] Wielebny | Br. Ludomir Ma Bernatek | OO. Franciszkanie | Kraków | Pl[ac] W[szystkich] Świętych 5

[ 1 ] O. Ludomir Bernatek otrzymał święcenia kapłańskie 6 IV 1941.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.