832

Do br. Kornela Kaczmarka

Oryg.: brak. Przekład na jęz. niemiecki, dokonany przez br. Iwona Achtelika na polecenie św. Maksymiliana, zaginął adresatowi w Dachau. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Niepokalanów, 4 II 1941

Maryja!

Drogie Dziecko!

Wreszcie dowiedzieliśmy się, że żyjesz [ 1 ]. Dzięki Bogu i Niepokalanej. Słyszałem, że nie wolno Ci do nas pisywać, ale piszę otwarcie i tak cenzura ma możność przekonania się, że nie ma powodu w tym wypadku do zakazu wzajemnego korespondowania. Zresztą, jeżeli mimo to władze będą odmiennego zdania, to mają możność nie przepuszczenia i tego listu.

U nas - dzięki Niepokalanej - większość braci zdołała powrócić, ale bardzo duża jeszcze ich część pozostaje poza granicą bolszewicką i nie można uzyskać zezwolenia na powrót. Staruszek o. Szymon [ 2 ] jeszcze żyje, chociaż siły jego już sporo osłabły. Znajduje się też tu ojciec Pius, Florian, Jerzy, Urban, Zdzisław, Justyn [ 3 ] i inni.

Przenieśli się do wieczności z naszego klasztoru br. Celestyn [ 4 ] w szpitalu na Syberii na gruźlicę, br. Patrycy [ 5 ] w rodzinnym domu, br. Bonfiliusz [ 6 ] w sanatorium, br. Amatus [ 7 ] wskutek działań wojennych, br. Cyryl [ 8 ] na suchoty w klasztorze, br. Lucjusz [ 9 ] w domu, br. Rodrycjusz [ 10 ] też w rodzinnym domu, także br. Józef Szymański w klasztorze i prawdopodobnie br. Emil [ 11 ]. Z naszej Prowincji, lecz nie z klasztoru naszego, zmarło w tym czasie jedenastu. Należą się więc im przepisane modlitwy.

W klasztorze naszym obecnie prowadzimy mleczarnię okręgową. Kieruje br. Hadrian [ 12 ]; drukuje się urzędowe pismo, naprawiamy maszyny rolnicze i budujemy też nowe, naprawiamy traktory, samochody, rowery. Na grudzień-styczeń wyszedł też jednorazowo "Rycerz". Co do dalszego wydawania oczekujemy na decyzję władz. - Na ogół klasztor rozwija silną działalność dobroczynną, zwłaszcza sanitarną, żywnościową i odzieżową na całą okolicę. Prowadzimy też oddział Czerwonego Krzyża dla polskich jeńców wojennych.

Dwa razy gościliśmy też obóz wysiedleńczy, raz 2000 Polaków i 1500 Żydów, a następnie 1500 Volksdeutschów. Placmajstrem jest br. Czesław [ 13 ].

Najważniejszą czynnością to całodzienna adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Każdy ma wyznaczone sobie codziennie na to pół godziny.

Modlimy się często za braci nieobecnych jeszcze - gdziekolwiek by się znajdowali.

W tej chwili tak jesteśmy zawaleni pracami, że brakuje rąk. A za to [działalność] zmierzająca do powiększenia ilości żywności w całej okolicy przez maszyny rolnicze, traktory, mleczarnię itd.

Polecam serdecznie Niepokalanej

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Br. Kornel Kaczmarek przebywał od 2 IX 1940 do 29 IV 1945 w obozie koncentracyjnym w Dachau.

[ 2 ] O. Szymon Łaś.

[ 3 ] Ojcowie bł. Pius Bartosik, Florian Koziura, Jerzy Wierdak, Urban Cieślak, Zdzisław Piechowiak i Justyn Nazim.

[ 4 ] Br. Celestyn Sowa.

[ 5 ] Br. Patrycy Florczak.

[ 6 ] Br. Bonfiliusz Palmąka.

[ 7 ] Br. Amatus Robak.

[ 8 ] Br. Cyryl Zaręba.

[ 9 ] Br. Lucjusz Januszko.

[ 10 ] Br. Rodrycjusz Skorupski.

[ 11 ] Br. Emil Drzewiecki.

[ 12 ] Br. Hadrian Mariański.

[ 13 ] Br. Czesław Półtoraczyk.