835

Do br. Pelagiusza Popławakiego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.
[Warszawa,] 2 IV 1941

Liebes Kind

Ich danke für die Postkarte vom 22 März. Vorher habe ich vom Br. Arnold auch eine Karte erhalten, auf welche ich schon geantwortet habe. Das Geid ist auch angekommen.

Dank der Unbefleckten Jungfrau, dase alles bei Euch gut geht und alle bemühen sich ihre Pflicht gut zu erfüllen.

Ich verweile seit einiger Zeit in der Krankenstube infolge eines Fiebers. Bartosik war an Lungenentzündung krank mit einer groseen Temperatur, aber jetzt geht es ihm wohl, er ist aber abgeschwächt.

Wegen Lebensmittelpakete zu Ostern kann man im siebenten Bezirk der polnischen Polizei nachfragen. Man muss aber die Pakete einzeln schicken, weil wir nicht zusammen sind. Es wäre wünschenswert 2-3 Postkarten zu schicken, um eine Antwort uns zu erleichtern.

Meine herzlichsten Grüsse für alle Patres und Brüder mit der inneren Bitte um ein Gebet

Rajmund Kolbe

[Adres] An | Br. Pelagiusz Ma Popławski | Niepokalanów | P[ost] Teresin (Kreis Sochaczew)

[Stempel pocztowy] Warschau 3 IV 1941

Absender | Rajmund Kolbe | Warschau | Dzielnastr. 24-26 | Gefängnis, Krankenstube

[Podpis cenzora] Eh. [?]

[Przekład polski]

Kochane Dziecko

Dziękuję za pocztówkę z 22 marca. Przedtem otrzymałem także pocztówkę od br. Arnolda, na którą już odpisałem. Pieniądze również nadeszły.

Dzięki Niepokalanej Dziewicy, że u Was wszystko w porządku i że wszyscy starają się dobrze spełniać swoje obowiązki.

Od pewnego czasu z powodu gorączki przebywam w izbie chorych. Bartosik chorował na zapalenie płuc; miał wysoką temperaturę, ale obecnie czuje się dobrze, jest jednak osłabiony.

W sprawie paczek żywnościowych na Wielkanoc można zapytać w siódmym Komisariacie polskiej policji. Ale paczki muszą być wysłane oddzielnie, ponieważ nie jesteśmy razem. Byłoby rzeczą pożądaną przesłanie nam 2-3 pocztówek w celu ułatwienia nam odpowiedzi.

Moje najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich Ojców i Braci. Z gorącą prośbą o modlitwę

Rajmund Kolbe