836

Do Niepokalanowa

Oryg.: ms AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.
[Warszawa, przed 1 V 1941]

Poststempeldatum

Es ist mir erlaubt worden 2 mal monatlich Lebensmittelpakete zu 5 Kg zu erhalten.

Diese sind an das polnische Polizeikommissariat N. 7 Krochmalnastr. 56 am 5-ten u. 20-ten jeden Monat von 12-18 Uhr abzugeben.

Bei Uebergabe muss jedesmal diese Karte vorgezeigt werden.

Rajmund Kolbe

[Adres] An | Minoritenkloster | Niepokalanów | P[ost] Teresin (Kreis Sochaczew)

[Stempel pocztowy] Warschau 1 V 1941

Absender | Rajmund Kolbe | Warschau | Gefängnis | Dzielnastr. 24/26

[Przekład polski]

Data stempla pocztowego

Pozwolono mi dwa razy na miesiąc otrzymywać paczki żywnościowe po 5 kg. Należy je oddawać w polskim komisariacie policji nr 7, ul. Krochmalna 56, 5. i 20. każdego miesiąca w godzinach od 12 do 18.

Przy przekazywaniu [paczek] należy każdorazowo okazać niniejszą kartę.

Rajmund Kolbe [ 1 ]

[ 1 ] Św. Maksymilian podpisał gotowy tekst pisany na maszynie.