838

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.
[Warszawa,] 12 V 1941

Meine Lieben

Bitte mir einen Zivilanzug zu schicken. Ich schreibe das im Auftrage des Herrn Kommandanten. Mantel und Hose brauche ich nicht, da ich sie hier noch in gutem Zustande habe. Schickt mir bitte dagegen eine (warme) Arbeiterbluse mit Waste (am Hals zugeknöpft) und einen warmen Schal oder Halsbinde. Sehr eilig!

Euer Lebensmittelpaket vom 5 V und Briefe vom Br. Felicissimus und. Br. Pelagius erhalten. Die Unbefleckte möge Euch belohnen. Jedem einzelnen kann ich nicht antworten, da ich nicht öfter schreiben darf. Ich erwähne aber in meinen Karten jeden Brief, Karte und Paket, die ich von Euch erhalte.

Lassen wir uns alle von der Unbefleckten Jungfrau immer vollkommener leiten, wo und wie Sie auch immer uns hinstellen mag, um durch gute Erfüllung unserer Pflichten dazu beizutragen, dass für Ihre Liebe alle Seelen gewonnen werden.

Herzliche Grüsse und Glückwünsche für Euch alle und für jeden Einzelnen.

Euer

Rajmund Kolbe

[Adres] An | Minoritenkloster | Niepokalanów | P[ost] Teresin | Kreis Sochaczew

[Stempel pocztowy] Warschau 13 V 41

Absender | Rajmund Kolbe | Dzielnastrasse 24/26 | Gefängnis | Warschau

[Podpis cenzora] L.

[Przekład polski]

Moi Kochani

Proszę mi przysłać ubranie cywilne. Piszę to z polecenia pana komendanta. Płaszcza i spodni nie potrzebuję, bo mam je tutaj jeszcze w dobrym stanie. Natomiast przyślijcie mi (ciepłą) bluzę do pracy z kamizelką (zapinaną u szyi) i ciepły szal lub krawat. Bardzo pilne!

Waszą paczkę żywnościową z dnia 5 V i listy od br. Felicissimusa [ 1 ] i br. Pelagiusza [ 2 ] otrzymałem. Niech Niepokalana Wam wynagrodzi. Każdemu z osobna nie mogę odpowiadać, gdyż nie wolno mi częściej pisywać, ale w swoich pocztówkach wspominam o każdym liście, pocztówce i paczce, które od Was otrzymuję.

Pozwólmy się wszyscy Niepokalanej coraz doskonalej prowadzić, gdziekolwiek i jakkolwiek Ona nas chce postawić, aby przez dobre spełnianie naszych obowiązków przyczynić się do tego, aby dla Jej miłości wszystkie dusze zostały pozyskane.

Serdeczne pozdrowienia i życzenia dla Was wszystkich razem i dla każdego z osobna.

Wasz

Rajmund Kolbe

[ 1 ] Br. Felicissimusa Sztyka.

[ 2 ] Br. Pelagiusza Popławskiego.