843

[Porządek dnia w czasie rekolekcji]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Rzym, 1915]

Orario per i S[an]ti Spirituali Esercizi

Anno 1915

Ore antimeridiane
5– Levata
5.15– Preghiere del Mattino - I Meditazione - S[anta] Messa
– Comunione - Ringraziamento
7.30– Colazione - Pulizia nelle stanze
8– Riflessione sulla Meditazione (in Cappella)
8.15– Esercizio pratico delle Sante Cerimonie
9– Tempo libero in silenzio
9.30– II Meditazione
10.15– Riflessione sulla Meditazione (in stanza)
10.45– Via Crucis
11– Ritiro in stanza - Lettura
11.30– Ore canoniche - Esame di coscienza
12– Pranzo - Visita del S[antissimo] S[acramento]
– Ricreazione in silenzio
Ore pomeridiane
1.15– Ritiro in camera
3– III Meditazione - Tempo libero
4.30– Visita al. S[antissimo] S[acramento] e Benedizione colla S[anta] Pisside
5– Tempo libero in silenzio
5.30– IV Meditazione
6.15– Riflessione in stanza sulla Meditazione
7– Vespero - Compieta - Mattutino e Laudi
8– Cena - Visita - Preghiere - Esame di coscienza
– Punti della Meditazione della mattina seguente
– Ricreazione in sillenzo
9.30– Riposo

[P. Massimiliano M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Porządek dnia w czasie świętych ćwiczeń duchownych
w roku 1915

Godziny przedpołudniowe
5– Wstawanie
5.15– Modlitwy poranne – I rozmyślanie – Msza święta
– Komunia – dziękczynienie
7.30– Śniadanie – sprzątanie w celach
8– Refleksje na temat medytacji (w kaplicy)
8.15– Praktyczne ćwiczenia świętych ceremonii
9– Czas wolny w milczeniu
9.30– II rozmyślanie
10.15– Refleksje na temat medytacji (w celi)
10.45– Droga Krzyżowa
11– Skupienie w celi – czytanie
11.30– Godziny kanoniczne – rachunek sumienia
12– Obiad – nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
– Rekreacja w milczeniu
Godziny popołudniowe
1.15– Skupienie w celi
3– III rozmyślanie - czas wolny
4.30– Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo w puszce [ 1 ]
5– Czas wolny w milczeniu
5.30– IV rozmyślanie
6.15– Refleksje na temat rozmyślania w celi
7– Nieszpory – Kompleta – Jutrznia i Laudes
8– Kolacja – nawiedzenie – modlitwy – rachunek sumienia
– Punkty rozmyślania porannego na dzień następny
– Rekreacja w milczeniu
9.30– Spoczynek

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – nie w monstrancji, a w sposób mniej uroczysty – w puszce.