846

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Fotokop.: AN.

[Rzym, 18-27 X 1916] [ 1 ]

Ćwiczenia duchowne 1916 r.

I

1) Exercitia spiritualia sunt ut homo se vincat, vitam ordinet, quin ullo affectu disordinato determinetur et per hoc animam suam salvet [ 2 ].

II

2) Homo est creatus ut Deum cognoscat, amet et Ei serviat et ita animam suam salvet [ 3 ].

"Ambula coram Me et esto perfectus (contemptatione creaturarum) [ 4 ].

3) Tantum quantum, nec plus nec minus [...] [ 5 ]. (Meditatio 18 annorum) [...] [ 6 ]

Stałość w najmniejszych rzeczach... et alia omnia in facie terrae sita, ut eum iuvent ad finis consecutionem [ 7 ].

Regułą twoją Posłuszeństwo [ 8 ].

Unikaj przyjaźni szczegółowych dla zachowania czystości; szczerze się spowiadaj.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Pisma, 841, przyp. 1. Rekolekcje prowadził o. Arendt TJ.

[ 2 ] Ćwiczenia duchowne mają to na celu, aby człowiek się przezwyciężał, uporządkował życie, nie kierował się żadnym uczuciem nieuporządkowanym i aby przez to zbawił duszę swoją.

[ 3 ] Człowiek jest stworzony po to, aby Boga poznał, kochał i Jemu służył, i w ten sposób zbawił duszę swoją.

[ 4 ] Chodź przede Mną i bądź doskonały (z pogardy dla stworzeń). Słowa w nawiasie dopisane póżniej.

[ 5 ] O tyle o ile, ani mniej, ani więcej. Medytacja [z czasów, gdy miałem] 18 lat. To samo wyrażenie "tantum quantum" zanotował Święty podczas rekolekcji w 1912 r., gdy miał 18 lat – zob. Pisma, 840, pierwszy dzień, medytacja II.

[ 6 ] Obok wpisane nazwisko, wyraz nieczytelny.

[ 7 ] ... i wszystko inne na powierzchni ziemi umieszczono, aby mu pomagały do osiągnięcia celu.

[ 8 ] W oryginale wyraz "Posłuszeństwo" podkreślony dwukrotnie.