847

[Rekolekcje doroczne i przed diakonatem]

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.
[Rzym, 18-26 X 1917]

Ćwiczenia duchowne 1917 [ 1 ]
(przed diakonatem i zakonne)

Październik
18

[Nauka wstępna]

Życie jest drogą do nieba. Skąd wyszedłeś? Opatrzność Boża dała ci tych rodziców, w tym miejscu i czasie i w tych okolicznościach, w których najlepiej możesz się zbawić. Ceremonia Chrztu. Obchodź rocznicę

19
I

Obojętność święta: pozwól się prowadzić Opatrz[ności] Bożej.

II

Przeszkody: pycha, miłość własna.

Pokora fundamentem wszystkich cnót.

III

Miłość własna jest nienawiścią własną; nieprzyjacielem najgorszym, mało znanym, ukrywającym się, mało zwalczanym, przyczyną niepokojów.

Środki do zwalczania: 1) poznanie; 2) niezniechęcanie się przeszłością; 3) chcenie, 4) modlitwa; 5) upomnienia innych.

IV

Pius X. Życie wewnętrzne.

20
I

Zachowanie reguły. Maxima poenitentia [ 2 ] Środek pewny uświęcenia się.

21
I

Całkowicie nie ufaj sobie, a zaufaj Panu Bogu. 0mnia possum in Eo, qui me confortat [ 3 ] [Flp 4,13]. Fac, ąuantum scis et potes; si nescis vel non potes, ora et esto securus Deum non posse in auxilio deficere [ 4 ].

III

Posłuszeństwo (łaska).

IV

Ubóstwo. Nic własnością. Wyrzuć niepotrzebne (superflua). Zadowól się najgorszymi rzeczami. Nie skarż się w braku koniecznych.

Czystość (pokój).

22
I

Czystość: modlitwa, umartwienie, skromność. Walka ciągła (w obecności Bożej). (O ile trzeba do celu; nie więcej, ani mniej).

II

Miłość bliźniego. Opuść przyjaźnie szczegółowe. Miłość jest wszystkim. Deus caritas est [ 5 ] [I J 4,16]. Apostołom [polecił miłować] sicut dilexi vos [ 6 ] [por. J 17,23]. [Miłować] cierpieniem. Miłuj nieprzyjaciół, którzy ci przykrości sprawiają. [Miłuj] P. Boga w bliźnich.

III

Skarbem są bracia krzyżujący, kochaj ich. Ukrzyżowanym [być] z miłości ku Ukrzyżowanemu [ 7 ] [to] jedyne szczęście na ziemi.

23
I

Umiłuj krzyże. Krzyża, krzyża, krzyża == źródło prawdziwego szczęścia.

II

Cierpliwość. Spojrzyj do piekła, w niebo i na krzyż. Stopień chwały w niebie zależy od stopnia cierpliwości.

III

Bierzmowanie: liberalizm (przeczy nadnaturalności), modernizm [ 8 ] (non serviam) [ 9 ]. Chce się dostosować do czasów po ludzku. "Pochwalony Jezus Chrystus".

24
I

Modlitwa. Pierwszorzędny obowiązek kleru. Skuteczniejsza od słowa i dobrego przykładu. Przyczyna nawróceń. Pokorna, ufna, wytrwała. Wszystko przez nią dla siebie i innych możesz otrzymać.

II

"Officium divinum" [recitare] digne, attente, devote [ 10 ]. Jeden wiersz może nawrócić duszę. Protestant nawraca się przez oglądanie brewiarza. O[fficium] D[ivinum] i Msza św. dobrze odprawione reformują całą diecezję.

III

Małe rzeczy z wielką czyń miłością. Największe źródło zasług. Patrz na cel. Mała rzecz często jest przyczyną [ 11 ], choć nieznaną, wielkich rzeczy: dobra - dobrych, zła - złych.

25
I

Pokarmem Komunia św. Jedna Komunia św. wystarczy do uświęcenia się. Wszystko zależy od dyspozycji, przygotowania. Pół dnia przygotowania, pół - dziękczynienia.

Kom[unia św.] duchowna czasem takie same łaski daje jak sakramentalna. Często, w trudnościach: "Bóg mój i moje wszystko" [ 12 ].

II

Oziębłość. Środki: silna wola (pilność, miłość) i wierność we wszystkich praktykach pobożnych. Miłość [ 13 ] nie zna granic.

III

Czyń, co czynisz.

26
I

Pan Bóg płaci za pragnienia. Pragnienie początkiem doskonałości; pragnienie] powiększenia łaski jest znakiem łaski Bożej.

II

Bez granic [ 14 ], stale, czynnie.

III

Medytacja, rachunek sumienia, współzawodnictwo. Patrz, co masz i coś miał czynić, a nie coś uczynił.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Naukę wstępną wygłosił bp Francesco Berti, franciszkanin, a dalej rekolekcje prowadził rektor Kolegium, o. Stefano Ignudi.

[ 2 ] Największa pokuta.

[ 3 ] Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

[ 4 ] Czyń, ile umiesz i możesz; jeśli nie potrafisz lub nie możesz, módl się i bądź pewny, że Bóg nie może odmówić pomocy.

[ 5 ] Bóg jest miłością.

[ 6 ] "Jak was umiłowałem".

[ 7 ] W oryginale zdanie podkreślone dwukrotnie.

[ 8 ] Zob. Pisma, 13, przyp. 7.

[ 9 ] Nie będę służył.

[ 11 ] Brewiarz odmawiać godnie, uważnie, pobożnie.

[ 12 ] Hasło życiowe św. Franciszka z Asyżu.

[ 13 ] W oryginale wyraz napisany w ten sposób, że środkowa litera "ł" tworzy krzyż dominujący nad tym słowem. Zdanie podkreślone grubą kreską.

[ 14 ] Wyrazy "bez granic" oraz "czynnie" podkreślone dwukrotnie.