849

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

[Kraków, 17-22 II 1920]

Ćwiczenia duchowne
r. 1920 (luty 17-22), Kraków

[Notatki 17-18 lutego]

Zaniedbałeś się.

Czyń, co czynisz.

Łaska jest przyczyną nawrócenia i uświęcenia. Modlitwą otrzymuje się łaskę; od niej i ofiary zależy owoc pracy.

Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalaną.

II d[zień] 19 [lutego]

I nauka: Niepokalana, Tobie powierzam owoc tych rekolekcji. Siostro Tereso [ 1 ], módl się za mną.

Myśli: MI oddział modlących się (różaniec); książki. Czy[tanie] duch[owne]: życie wewnętrzne - "czyń, co czynisz".

III d[zień] 20 lutego]

Opuszczając dla P. Jezusa wszystko [ 2 ] "centuplum accipies et vitam aeternam possidebis" [ 3 ] [por. Mt 19,29].

Czyń, co czynisz i nie zwracaj uwagi na nic innego, dobrego czy złego.

Poddany jedynie [ 4 ] Bożej Woli kieruj przy pomocy łaski Bożej przez Niepokalaną [ 5 ] wszystkimi twoimi władzami. Ty nimi, a nie one tobą mają rządzić.

PD [ 6 ]. Regulamin życia i podział roku, miesięcy, tygodni i dni.

Postanowienia z miesięcznych rekolekcji (czytać w soboty).

Sierpień: umile, amoroso, operoso, illimitato, fiducioso illimitatamente l`abbandono nell’Immacolata [ 7 ]. MI 3 [ 8 ], "Maryja".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Św. Tereso od Dzieciątka Jezus.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 3 ] "Sto razy tyle weźmiesz i żywot wieczny odzierżysz".

[ 4 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 5 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 6 ] Może: podział dnia (lub: plan, porządek).

[ 7 ] Tekst dopisany w sierpniu: pokorne, miłujące, czynne, bezgraniczne, ufne bezgranicznie oddanie się Niepokalanej.

[ 8 ] MI 3 jest to najwyższy stopień całkowitego poświęcenia się Niepokalanej.