851

[Rekolekcje miesięczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Kraków lub Zakopane, 1920]

Exercitia spiritualia a[nno] 1920 [ 1 ]

1) Indifferentia ad quemlibet locum, occupationem, salutem [ 2 ].

2) Quam maxima Dei gloria, mea et aliorum salus et sanctificatio est in Dei Voluntate [ 3 ].

3) Pan Jezus tęskni [ 4 ] za duszami w czyśćcu. "Jezus, Maryja" 300 [dni], "Jezus, Maryja, Józef" 7 l[at] 7 k[wadragen odpustu],

4) Szatan, bogactwa, rozkosze, sława, niepokój - rozpacz - piekło. Pan Jezus, ubóstwo, cierpienie, pokora, spokój - ufność - niebo.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Ćwiczenia duchowne w r. 1920. Miesiąc - niewiadomy. Dnia 11 VIII 1920 św. Maksymilian rozpoczął długą kurację w Zakopanem.

[ 2 ] Obojętność wobec jakiegokolwiek miejsca, zajęcia, zdrowia. W oryginale wyraz "salutem" ("zdrowia") podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Jak największa chwała Boża, zbawienie i uświęcenie moje i innych jest (zawiera się, mieści się) w Woli Bożej. Wyrazy "Dei Voluntate" ("Woli Bożej") podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.