852

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Grodno, 29 XI - 8 XII 1924]

MI

Ćwiczenia duchowne rok 1924
29 XI - 8 XII

Milczenie.

Pokora [jest] podstawą cnót; bez niej nie ma cnoty. Spokój. Porządek. Umiarkowanie. Zwalczaj lenistwo. Wszystko dobrze [czyń], w porządku, a jedynie dla Przenajświętszego] Serca Jezusowego i dla Niepokalanej.

Przed czynnościami, po nich i wśród trudności "Maryja", żeby Ona raczyła wziąć na się tę sprawę i zrobić, jak Jej się podoba.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]