853

[Rekolekcje miesięczne i doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Grodno, 1925]

Ćwiczenia duchowne w r. 1925

Abbaradonati ogni giomo maggiormente nelle mani di Gesù e d`Immacolata [ 1 ].

Nie trap się przeciwnościami i trudnościami, ale zostaw wszystko Niepokalanej. Ona wszechpotężna: co zechce, to i uczyni.

Nie opuść żadnej sposobności, by szerzyć Królestwo Niepokalanej w duszach, a przez to królestwo Serca Jezusowego: piórem, słowem, przykładem, cierpieniem, upokorzeniem [ 2 ] itd. Zapomnij o sobie, a myśl tylko o zdobyciu serc dla Niepokalanej, a przez to dla Przenajświętszego] Serca Jezusowego, aby przez to temu Boskiemu Sercu coraz więcej przyjemności zrobić.

Rach[unek] sum[ienia]: Abbandono i l’azione [ 3 ].

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia przez Niepokalaną [por. Flp 4, 13].

Rekolekcje 1925

Ile natchnień i łask zmarnowałeś? Che cosa saresti se fosti sempre ubbidiente? [ 4 ] E tempo gia d`emendarti [ 5 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Jezusa i Niepokalanej.

[ 2 ] W oryginale wyraz "upokorzeniem" podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Zawierzenie i działanie.

[ 4 ] Czym byłbyś, gdybyś był zawsze posłuszny? Zdania dopisane podczas rekolekcji w 1925 r.

[ 5 ] Czas już, abyś się poprawił.