854

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Grodno, 19-24 VII 1926] [ 1 ]

Z ćwiczeń duchownych 1926
19-24 lipca

[Notatki bez oznaczenia dnia]

Gdyby jedynym postanowieniem było dobre odprawienie rozmyślania [ 2 ]: wystarczy (kupić książkę?). Impara ed insegna i Fratelli bene meditare [ 3 ]. Od tego zależy dyscyplina, tego się najwięcej boi szatan.

Serva ordinem [ 4 ] (porządek dnia, zajęć) quia sine eo peccata saltem venialia [ 5 ].

Zwlekanie [ 6 ] z poprawą zgubiło wielu.

Chi e il piu perfetto [ 7 ] e il piu perfettamente fa. Prima, durante, dopo l’azione e nelle difficolta: "Maria" [ 8 ].

22 [lipca]
II

Jak uniknąć sądu lub go sobie złagodzić? Przez męczeństwo, przez z zamiłowaniem długie nauczanie. "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni" [ 9 ] [Mt 7,1]; sądzić surowo siebie, "błogosławieni miłosierni [ 10 ], albowiem oni miłosierdzia dostąpią" [por. Mt 5,7]; żal doskonały, śluby zakonne lub ich odnowienie, życie zakonne.

23 [lipca]

Przyczyną smutku miłość własna i niechęć do cierpień i upokorzeń.

W pociechach upokarzaj się i pamiętaj, że przyjdą dezolacje [ 11 ]. W dezolacjach nie zmieniaj postanowień, ale przyłóż modlitwy i umartwień.

Otwartość silną bronią.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Pobyt w Grodnie wynika z Dzienniczka mszalnego, 101.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 3 ] Naucz się i naucz braci dobrze rozmyślać.

[ 4 ] Wyraz "ordinem" ("porządek") podkreślony trzykrotnie.

[ 5 ] Zachowaj porządek (porządek dnia, zajęć), bowiem bez niego grzechy, przynajmniej powszednie.

[ 6 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 8 ] Kto jest najdoskonalszy, najdoskonalej działa. Przed, w czasie, po czynności i w trudnościach: "Maryja".

[ 9 ] Zdanie podkreślone trzykrotnie.

[ 10 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 11 ] Dezolacja - stan oschłości ducha, opuszczenia.