855

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Kraków, 3-8 IX 1928]

Rekolekcje 1928
3-8 września

Na dnie każdej dobrej sprawy jest trud, ofiara. Czyń co czynisz, dobrze i wykończ [ 1 ] dobrze mimo trudu - dla miłości Bożej.

I przeciwności Pan Bóg zsyła dla swoich najmędrszych celów.

Kocha Boga, kto pełni Wolę Bożą [ 2 ] (przykazania i rady ewangeliczne = doskonałość).

Miłuje Boga, kto nienawidzi i prześladuje na każdym kroku zło, grzech [ 3 ]. MI, organizacja, prasa (radio), otoczenie.

Stosunek do bliźnich:

a) przełożonych - posłuszeństwo [ 4 ] i uszanowanie. Posłuszeństwo istotą miłości Bożej (Wola Boża);

b) równych - uprzejmość, uczynność;

c) podwładnych, niższych - poświęcenie. "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, mnieście [ 5 ] uczynili" [por. Mt 25, 40] - mówi Pan Jezus.

Totus primo Deo, sibi et sic totus omnibus [ 6 ].

A priori sempre: Evviva l’Immacolata! [ 7 ]

Życie wewnętrzne [ 8 ], spokój - abbandono ogni giorno piu [ 9 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] W oryginale wyraz podkreślony sześciokrotnie.

[ 2 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 3 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 4 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 5 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 6 ] Najpierw cały dla Boga, siebie, a tak cały dla wszystkich. Wyraz "totus" ("cały") podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Z założenia, bez dowodów, zawsze: niech żyje Niepokalana!

[ 8 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 9 ] Oddanie się Niepokalanej codziennie więcej.