856

[Rekolekcje miesięczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Nagasaki, wrzesień 1930]

Exercitia spiritualia 1930
[mense] Sept[embri]

Idem ac 1920 "Regulamentum vitae" [ 1 ].

Permitte dirigi ab Immaculata [ 2 ].

Abbandonatevi ogni [ 3 ] giorno maggiormente con illimitata confidenza e fiducia in mano di Gesù e dell’Immacolata [ 4 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Ten sam, co w 1920 r. "Regulamin życia".

[ 2 ] Pozwól się prowadzić Niepokalanej.

[ 3 ] W oryginale wyraz "ogni" podkreślony dwukrotnie.

[ 4 ] Oddawaj się codziennie coraz bardziej z bezgranicznym zaufaniem w ręce Jezusa i Niepokalanej. To zdanie w jęz. włoskim jest prawie dosłownym cytatem z listu abpa Luigi Bondiniego, franciszkanina, kierownika duchowego św. Maksymiliana, z 10 II 1920.