856a

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 2-8 XII 1930]

Rekolekcje 2-8 grudnia 1930 r.
(Japonia)

Niepokalana kieruje i przez szturchańce.

Spokój. Więcej czasu wyznacz niż konieczne.

Podział czynności.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]