857

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Mugenzai no Sono, 24-29 X 1931]

Rekolekcje
24-29 października 1931
(Japonia)

Co nie zależy od twej woli, to pewna Wola Niepokalanej; więc nie trać pokoju, gdy ci kto zamiesza podział czasu.

Spokojnie rozplanować czynności.

Maryja, Maryja, Maryja - to życie twoje przed czynnościami, podczas trudności, przy końcu.

Co miesiąc na rekolekcjach miesięcznych przeczytaj [to] i dwie kartki z rekolekcji w Polsce.

Totus sibi et sic totus omnibus ex superabundantia [ 1 ].

Nie dowierzaj pamięci, ale zapisuj, co potrzeba.

Nie odkładaj, ale wcześniej czyń.

Abbandonatevi ogni giorno maggiormente con illimitata confidenza e fiducia [ 2 ].

"Maryja", by się Jej Wola działa.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich z nadobfitości. W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 2 ] Oddawaj się codziennie coraz bardziej z bezgranicznym zaufaniem. Zob. Pisma, 856, przyp. 4.