858

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta r. zapis. – Fotokop.: AN.
[Szczęsnówek, 29 VII - 3 VIII 1933]

Maryja

Rekolekcje
2 VIII 1933 [ 2 ]

Po decyzji posłuszeństwa nie zwlekaj z wykonaniem z powodu wstrętu lub trudności.

Myśli, projekty swobodnie mów, komu należy.

Daj się prowadzić Niepokalanej. Co nie zależy od ciebie, od Niej pochodzi; co zależy, wedle Jej Woli pokieruj. Z radością.

Bądź coraz bardziej Jej [ 3 ].

Toż w 1934 [ 4 ]. [Dnia] 7 XII w pokoju.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Według Dzienniczka mszalnego 185-186 św. Maksymilian odprawiał Msze św. 30 VII - 3 VIII 1933 w Klembowie, tj. w Szczęsnówku, w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Pobyt w Szczęsnówku związany był z rekolekcjami, które rozpoczął już w przeddzień, czyli 29 VII 1833.

[ 2 ] Notatki z rekolekcji dorocznych spisał Święty dnia 2 VIII 1933.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie

[ 4 ] Rekolekcje doroczne w grudniu 1934 r. św. Maksymilian odprawił w Mugenzai no Sono w Japonii.