859

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 31 VIII - 8 IX 1935] [ 1 ]

Rekolekcje 8-dniowe
31 VIII - 8 IX [1935]
(Mugenzai no Sono, Nagasaki)
O. Moś, werbista

I

1) Nawet cuda czyniący dla dusz innych, mogą swą duszę stracić. Skupienie. Modlitwa. Wada główna. Niepokalana.

2) Posłuszeństwo doskonale fori int[erni] i externi [ 2 ].

IV

Zdaj się bezgranicznie na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną.

V

Św. O. Franciszek: "Pan Bóg nie mógł znaleźć człowieka bardziej grzesznego i niedołężnego, i nieodpowiedniego, i dlatego mnie wybrał". - Nigdzieś niepotrzebny.

VI

W pracy nad nawróceniem i uświęceniem najskuteczniej działa się krzyżem, cierpieniem, ofiarą. - Pomoc misjonarzom.

"Przykazanie moje daję wam, abyście się społecznie miłowali" [por. J 13,34; J 15,12] (bezinteresownie).

VII

Duch pokuty; bierna, czynna pokuta (posłuszeństwo).

Eucharystia mocą duszy.

"Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra" [ 3 ] [2 Kor 7,4].

"Servite Domino in laetitia" [ 4 ] [Ps 99,2]. "Hilarem datorem diligit Deus" [ 5 ] [2 Kor 9,7]. "Gaudete; iterum dico: gaudete" [ 6 ] [por. Flp 4,4].

"Cercate di scordare Voi stesso per non pensare che a Lui e alla Mamma" [ 7 ].

"Abbandonatevi ogni giorno maggiormente nelle mani del Signore e della Vergine con illimitata confidenza e fiducia" [ 8 ].

Pokora i posłuszeństwo. Zdobywać świat dla Niepokalanej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Z listów misjonarzy franciszkańskich do Niepokalanowa wynika, że chodzi tu o rok 1935.

[ 2 ] Posłuszeństwo doskonałe w zakresie wewnętrznym (sprawy sumienia) i w zakresie zewnętrznym (wobec przełożonego).

[ 3 ] Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym.

[ 4 ] Służcie Panu z weselem.

[ 5 ] Radosnego dawcę miłuje Bóg.

[ 6 ] Weselcie się; powtarzam: weselcie się.

[ 7 ] Staraj się zapomnieć o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim i o Mamusi.

[ 8 ] Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Pana i Najświętszej Panny z bezgranicznym zaufaniem. - Są to wyjątki z listów ks. abpa L. Bondiniego, ojca duchownego św. Maksymiliana, z 10 II 1920 i 12 X 1920.