86

Do kleryków franciszkańskich, członków MI, w Krakowie

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Grodno, 1 IV 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drodzy Bracia!

Zakopany w najrozmaitszych sprawach tyczących "Rycerza" nie mogłem dotąd odpowiedzieć w pocieszający list o Waszej działalności jako szermierzy Niepokalanej [ 1 ]. I teraz pokrótce piszę tylko.

Okres obecnej pracy to czas przygotowania się do przyszłej walki pod sztandarem Niepokalanej. Zadanie to bardzo doniosłe i niełatwe. Przede wszystkim zaś najbaczniejszą uwagę w tej Waszej pracy musicie zwrócić na życie Wasze wewnętrzne. Na próżno gimnastykowalibyście Wasze umysły, na próżno napełniali głowę rozlicznymi pięknymi i potrzebnymi wiadomościami, jeżeliby zabrakło tego wewnętrznego dziecięcego stosunku do Niepokalanej jako do Matki, Królowej, Hetmanki i Nadziei naszej.

Polecając Was opiece Niepokalanej Patronki Zakonu, bardzo proszę o modlitwę.

Wasz w św. O. Fr[anciszku]

br. Maksymilian

[Adres] Przewielebny Ojciec Magister | Ks. Anzelm Kubit | w Krakowie | Klasztor OO. Franciszkanów | Plac WW. Świętych

[Stempel pocztowy] [...]dno [...] [ 2 ]

[Stempel u góry] Archiwum "MI" OO. Franciszkanie Kraków

[ 1 ] Koło MI wśród kleryków franciszkańskich w Krakowie założył św. Maksymilian po powrociez Rzymu 7 X 1919. Pierwszym prezesem został wybrany o. Alfons Kolbe, wówczas jeszcze kleryk (Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 4-8). Członkowie MI nazwali siebie wówczas "szermierzami" Niepokalanej.

[ 2 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu oderwania znaczka.