86a

Do o. Alfonsa Kolbego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Grodno, 10 IV 1925

Drogi Bracie!

Dziesięć dni mignęło, a listów do lwowskiego grona [ 2 ] nie dokończyłem i - nie wysłałem. Aż mi wstyd, ale co robić, kiedy konfesjonały trzeszczały, a tu i o "Rycerzu" myśleć trzeba. Więc jeszcze coś.

1) "Rycerz" na maj będzie liczył 32 strony, o 8 więcej wedle wskazówki N[ajprzewielebniejszego] O. Pr[owincjała] nieboszczyka [ 3 ].

2) Będzie kosztował - 15 groszy w myśl życzenia N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała [ 4 ]. (PS - 14 IV. - Nie wiem, bom napisał dopiero do N. O. Prowincjała czy podnosić, czy nie i czekam na odpowiedź) [ 5 ].

3) czy reszta (100) "Rycerzy" doszła? To poczta, nie mogąc sobie dać rady, częściami wysyła. - Jeśli jeszcze nie ma, to krzycz reklamacją.

Chciałbym mieć fotografię (bez żadnej plamki białej) internistów, by się czy Cię, a raczej Prowincję i Zakon, nimi pochwalić w kalendarzu. Gdyby tak figurka Niepokalanej stała w środku, to byłoby bardzo pięknie. I powiedziałbym w kalendarzu, że na nich to Wydawnictwo przeznacza czysty dochód, boć i teraz owe 600 zł, które miesięcznie pobiera konwent za 6 braci, zapisuje (wedle uchwały kapituły 20 proc.) 480 za braci a 120 zł na internat) . Tak nie będą nas niepokoić podatkami.

Memento.

Twój

br. Maksymilian

[Dopisek] Pokaz czcionek załączam.

[Adres na kopercie] Przewielebny Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] Grodno 15 IV 1925

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na początku listu: "O. Alfons".

[ 2 ] Zob. Pisma, 85. Mowa tu o listach do o. Bonawentury Podhorodeckiego i o. Samuela Rosenbaigera jako członków zespołu redakcyjnego RN.

[ 3 ] O. Alojzego Karwackiego.

[ 4 ] List do o. Peregryna Haczeli się nie zachował. Od maja 1925 r. zwiększono objętość RN z 24 do 32 stron i podniesiono cenę pojedynczego numeru z 10 na 15 groszy.

[ 5 ] Dopisek objęty nawiasami został dodany przez św. Maksymiliana przy powtórnym przeglądzie listu kilka dni później.