861

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: jedna dwustr., druga jednostr. zapis.
[Szczęsnówek, 8-15 X 1938] [ 1 ]

Rekolekcje, 1938 październik

[Notatki bez oznaczenia dnia]

Ubbidienza. La Madonna alla B[eata] Gemma Galgani. A priori, proprio per Voi, sempre in cetero [ 2 ].

Tenete per sicuro [...] [ 3 ].

La Castita. Uczuciowość zbliża pericolo. Attento ai Frati [ 4 ].

"Soffrite con gioia - ortiche crude - Allegro. Animam salvasti animam tuam praedestinasti" [ 5 ].

Przed południem pisanie 9-11.

"Fac quod facis = sacrificium: ex aliis pro Iesu" [ 6 ].

Ładna podobizna Niepokalanej na "Rycerzu", "R[ycerzy]ku".

"Scordare Voi stessi per non pensare, che a Lui (il Signore) e alla Mamma" [ 7 ].

Jezus chce być bardziej kochanym niż czczonym w Przen[ajświętszym] Sakramencie Ołtarza. Przyprowadzaj Mu przyjaciół.

MIJ[a] [ 8 ]. - Wykonuj zaraz poznaną Wolę Niepokalanej, lub oznacz po temu czas określony i dopilnuj wykonania.

"MI e deirimmacolata e non mio" (15 X 1923); "continuate ad esercitare l’apostolato colta penna" (15 X 1923); "ed anche colla parola (i[bi]dem)" [ 9 ].

"Continuate sempre ad assecondare le sante inspirazioni delia Mamma, che Vi guida per le vie delia santita, e state sempre allegro" (11 IX 1924) [ 10 ].

Scriva colla copia [a] Nagas[aki] [ 11 ].

"A PRIORI, A PRIORISSIMO, e lasciate ogni responsabilita a me - assoluto e A PRIORI - niente angustie - lo dico in nome del Dio e della nostra cara Mamma l’Immacolata" [ 12 ].

Sempre allegro e giulivo (vide 12 X 1931). - "Non bisogna rendersi impotente al lavoro col troppo lavorare" [ 13 ].

"Supportate tutto e tutto offrite al Signore per mezzo della cara Mamma! ma pero dovete farlo sempre con perfetta letizia" [ 14 ] (11 V 1932).

"Non discutare mai sopra i noti argomenti" (ib[idem]);

"intieramente tranquillo ed intieramente allegro" (ib[idem]);

"ubbidienza cieca", "ubbidienza allegra" (7 I 1933);

"infinitamente prudenti e cauti in materia di VI" (ib[idem]);

"superabundo gaudio in ogni tabulazione" [ 15 ] [2 Kor 7,4] (1 II 1934).

"Lavorare intensamente per la propagazione dell’amore e del culto della nostra buona Mamma che «cunctas haereses interemit in universo orbe», ma sempre nell’ambito delle nostre sante Regole e Costituzioni" (1 II 1934). "Vi raccomando poi tutto quanto Vi ho gia tante volte scritto e detto anche a voce ossia di allontanare da Voi ogni dubbio ed incertezza sullo stato della vostra coscienza e sulla vita passata e presente. Tenete per cosa certisssima che tutto va bene e che la Madonna è ben contenta di Voi. Allegro dunque e sempre avanti in nomine Domini et Marine" [ 16 ] (1 II 1934).

"Guardate di curarvi e non affaticarvi troppo, perché essa (la salute) appartiene alla Mamma e dovete conservarla per poter sempre meglio lavorare" [ 17 ] (1 II 1934).

"La Vergine S[antissima] e proprio la vostra buona Mamma e Voi corrispondete santamente all’amore suo col procurare a Lei nuovi figli per mezzo del caro «Cavaliere»" (30 Sett[embre] 1935). Ultima lettera [ 18 ].

"Continuare ad osservare tutte le regole che Vi ho dato perché, come vi dicevo Vi debbono servire sino all’ultimo «in aeterno»" [ 19 ] (ib[idem]).

"Non cercare altri padri spirituali" [ 20 ] (ib[idem])

"Per la Confessione generale, neppure al punto di morte, la dovete fare. Non ci dovete pensare piu «in aeterno»" (ibidem). "Avete capito, carissimo? Mi pare di avere risposto a tutto e percio Vi prego di stare allegro e contento e stare assolutamente a tutto quello, che ora e pel passato Vi ho detto. Vir oboediens loquetur victorias" [ 21 ] [Prz 21,28].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dokładna data rekolekcji ustalona na podstawie "Pism", 716, i "Dzienniczka mszalnego", 248.

[ 2 ] Posłuszeństwo. Matka Boża do bł. Gemmy Galgani. Już z góry, właśnie dla Ciebie, zawsze zresztą.

Uwaga: teksty przytoczone w cudzysłowach św. Maksymilian zaczerpnął z pism swojego ojca duchownego a L. Bondiniego.

[ 3 ] Uważaj to za pewne, idź za tym zawsze bez lęku, a mnie pozostaw odpowiedzialność.

[ 4 ] Czystość. Uczuciowość zbliża niebezpieczeństwo. Uważny w stosunku do braci.

[ 5 ] Cierp z radością - surowe pokrzywy - radosny. Jeśli zbawiłeś duszę (czyjąś), rozstrzygnąłeś o przeznaczeniu swej duszy.

[ 6 ] Czyń, co czynisz = ofiara: z innych rzeczy dla Jezusa.

[ 7 ] Zapomnij o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim (o Panu) i o Mamusi.

[ 8 ] W oryginale podkreślenie dwukrotne.

[ 9 ] MI jest własnością Niepokalanej, nie moją; w dalszym ciągu apostołuj piórem; a także słowem (tamże).

[ 10 ] Podążaj nadal zawsze za świętymi natchnieniami Mamusi, która cię prowadzi po drogach świętości, i zawsze bądź radosny.

[ 11 ] Pisz w dwu egzemplarzach [do] Nagasaki.

[ 12 ] Zakładaj bez dowodów, absolutnie, bezwzględnie bez żadnych dowodów, [że jesteś w łasce], i całą odpowiedzialność pozostaw mnie – absolutnie i zakładaj bez dowodzenia – żadnych trosk – mówię to w imieniu Boga i naszej drogiej Mamusi Niepokalanej.

[ 13 ] Zawsze pogodny i radosny. - Nie należy czynić się niezdolnym do pracy przez nadmierną pracę.

[ 14 ] Znoś wszystko i wszystko ofiaruj Panu przez pośrednictwo ukochanej Mamusi, ale jednak powinieneś czynić to wszystko z doskonałą radością.

[ 15 ] Nigdy nie dyskutować na wiadome tematy; całkowicie spokojny i całkowicie radosny; posłuszeństwo ślepe, posłuszeństwo radosne; w przedmiocie VI [przykazania] nieskończenie roztropny i ostrożny; opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym [2 Kor 7,4].

[ 16 ] Pracować usilnie nad rozszerzaniem miłości i czci względem naszej dobrej Mamusi, która "wszystkie herezje zniszczyła po całym świecie", ale zawsze w ramach naszej świętej Reguły i Konstytucji. Następnie zalecam Ci to, o czym już tyle razy pisałem i mówiłem także osobiście, oddalać od siebie każde zwątpienie i niepewność co do stanu Twego sumienia i co do życia przeszłego i teraźniejszego. Proszę uważać za rzecz całkiem pewną, że wszystko jest dobrze i że Matka Boża jest zupełnie z Ciebie zadowolona. A zatem pogodnie i zawsze naprzód w imię Pana i Maryi.

[ 17 ] Pamiętaj, że masz dbać o siebie, nie przemęczać się zbytnio, ponieważ Twoje zdrowie należy do Mamusi i powinieneś je zachować, aby móc coraz lepiej pracować.

[ 18 ] Najświętsza Dziewica jest rzeczywiście Twą dobrą Mamusią, a Ty odpowiadaj ściśle na Jej miłość przez zdobywanie dla Niej nowych dzieci za pomocą kochanego "Rycerza". Ostatni list.

[ 19 ] W dalszym ciągu zachowuj wszystkie zasady, które Ci podałem, ponieważ, jak to Ci mówiłem, mają Ci służyć aż do ostatka, "na wieki".

[ 20 ] Nie szukaj innych ojców duchownych.

[ 21 ] Co do spowiedzi generalnej, ani nawet w chwili śmierci, nie powinieneś jej odprawiać. Nie powinieneś o tym więcej myśleć, "na wieki" (tamże). Czy zrozumiałeś, najdroższy? Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystko i dlatego Cię proszę, pozostań radosny i zadowolony i trzymaj się absolutnie wszystkiego, co teraz i w przeszłości Ci powiedziałem. Mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo [Prz 21,28].