863

[Rekolekcje miesięczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis

[Niepokalanów, listopad 1940]

Rekolekcje XI 1940

P[ater] S[piritualis]

10 II 1920 – "Abbandonatevi ogni giorno maggiormente nelle mani del Signore e della Vergine con illimitata confidenza e fiducia". – "Quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes et infirma" [1 Kor 1,27]. – "Libenter gloriabor in infirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus Christi" [2 Kor 12,9].

13 XI 1920 – "Amare senza limiti" (Gemma). – "A priori... e per Voi stesso tenete per sicuro che, come ve la diedi fa proprio per Voi. Dunque senza nessun scrupolo e timore saguitela sempre e lasciate ogni responsabilità a me". – "Tutto dunque sofrite con gioia".

11 V 1932 – "Superabundo gaudio" [2 Kor 7,4]; "non discutere mai"; "l’ubbidienza cieca, che non ragiona"; "perfetta letizia"; "intieramente tranquillo"; "intieramente allegro".

"Guardate di curarvi, perché la Mamma vuole dei lavoratori e perciò si deve avere salute".

P[ater] Sp[iritualis] 10

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Ojciec Duchowny [ 1 ]

"Oddaj się co dzień coraz bardziej w ręce Pana i Dziewicy Niepokalanej z bezgranicznym zaufaniem i ufnością". - "Wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydzić mądrych i słabych" [1 Kor 1,27]. - "Najchętniej chlubić się będę ze słabości moich, aby mieszkała we mnie moc Chrystusowa" [2 Kor 12,9].

"Kochać bez granic" (Gemma). - "Bez dowodów... a dla siebie samego uważaj za pewne to, co Ci podałem przedtem, właśnie dla Ciebie. Zatem bez żadnego skrupułu i bez obawy postępuj według tego i złóż na mnie całą odpowiedzialność". - "Wszystko więc znoś z radością".

"Opływam w wesele" [2 Kor 7,4]: "nie dyskutować nigdy": "posłuszeństwo ślepe, które nie rozumuje"; "doskonała radość"; "całkowicie spokojny": "zupełnie radosny".

"Staraj się dbać o siebie, ponieważ Mama chce pracowników i dlatego trzeba mieć zdrowie".

Ojciec Duchowny 10[...] [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] zob. Pisma, 860 przyp. 46.

[ 2 ] Zdanie nie dokończone; albo św. Maksymilian powołuje się jeszcze raz na zdanie wyżej wypisane z listu z dnia 10 II 1920, albo zamierzał zacytować inny fragment z listu z tą datą.