864A

[Notatki z medytacji 1917-1921 A]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, grudzień 1917]

MEDYTACJE
Rzym 1918
Br. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]

[1917] [ 2 ]

Medytacja

Grudzień

7 - Św. Ambroży: 1) czynił jak najwięcej mógł na chwałę Kościoła; 2) nie obawiał się nikogo.

9 - Wielka kara za brak ufności.

Pan Bóg nie tylko wie i może, ale szczególnie przez Niepokalaną czyni to, co najlepsze dla ciebie i innych.

11 - Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności - wszystko to się skończy.

12 - Celem twoim jest tylko Bóg.

13 - Naśladuj, co widzisz dobrego w innych.

14 - Myśl o niebie niech cię pobudza do wielkich cnót.

15 - "O, quanto Ti costo d’avermi amato [ 3 ]".

27 - S[anctus] Ioannes praediligitur, quia virgo [ 4 ].

28 - Ale my Go chcemy, aby panował nad nami. Panuj we mnie, o Boże mój i racz dozwolić, abym Twe Królestwo przez Niepokalaną we wszystkich rozszerzył.

30 - Pan Jezus, Ojciec święty, Kościół św. i jego dzieci są "positi in signum cui contradicentur" [ 5 ] [por. Łk 2,34].

31 - Miłuj! [por. Pnp 6,5; Mt 22,36; Łk 10,27; J 15,12] - to jest wszystko.

[ 1 ] Napis na okładce notatek z medytacji.

[ 2 ] Następne notatki pochodzą ze stycznia 1918 r., zatem tu chodzi o rok 1917.

[ 3 ] O, ileż Cię kosztowało to, że mnie umiłowałeś.

[ 4 ] Św. Jan jest bardziej miłowany, ponieważ jest dziewiczy.

[ 5 ] Położeni na znak, któremu sprzeciwiać się będą.