87

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Grodno, 1 V 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rytus]

Przewielebny Ojcze Magistrze!

Owszem, i opowiadanie o S[iostrze] Katarzynie Labouré [ 1 ] ściśle jest złączone z naszą sprawą i szeroko podawane być może, bo weszło już w najpoważniejsze studium, i za zdania [ 2 ] bardzom wdzięczny i o jeszcze proszą, bo one dużo przyczyniają się do rozpalenia miłości ku Niepokalanej.

O. Bonawentura [ 3 ] może już stale wiadomości zaczerpnięte z owego francuskiego pisma [ 4 ] przysyłać, bo zwiększony numer "Rycerza" je pomieści [ 5 ]. Pogadanka jeszcze nie nadeszła, a proszę powiedzieć mu, że niecierpliwie czekam.

Wszystkich o memento proszę, bo bardzo mi i Wydawnictwu potrzeba.

br. Maksymilian

[PS] - Za punktualność niech Niepokalana hojnie nagrodzi, bo to ułatwia drukowanie i popyt.

PS - Od o. Alfonsa list otrzymałem i odesłałem wyjaśnienie Sekretarzowi Abstynentów [ 6 ] - Projektu kalendarza oczekuję [ 7 ].

[Adres] Przewielebny Ojciec Magister | O. Samuel Rosenbaiger | we Lwowie | Klasztor OO. Franciszkanów

[Stempel pocztowy] [...] [ 8 ]

[Nadruk] Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska

[ 1 ] Katarzyna Labouré została beatyfikowana w 1933 r., kanonizowana w 1947 r.

[ 2 ] Maksymy, sentencje świętych treści maryjnej, umieszczane na widocznym miejscu w lokalach Wydawnictw RN, a także drukowane w RN.

[ 3 ] O. Bonawentura Podhorodecki.

[ 4 ] Prawdopodobnie "Le Journal de la Grotte de Lourdes".

[ 5 ] Zob. Pisma, 86a, przyp. 4.

[ 6 ] Począwszy od 1923 r., w Zakonie OO. Franciszkanów szerzył się ruch odnowy, którego jednym z punktów była abstynencja - zob. Notatki o MI, 55-63, o. Alfonsa Kolbego.

[ 7 ] Mowa o projektach dotyczących Kalendarza Rycerza Niepokalanej na rok 1926.

[ 8 ] Stempel pocztowy nieczytelny.