88

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Grodno, 13 V 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Przysyłam znowu intencję mszalną wedle zwyczaju o uproszenie łaski przyjęcia do zakonu. Osoba dająca życzy sobie, by ta Msza św. była odprawiona do Serca Jezusowego i do Niepokalanej Panienki Najśw[iętszej]. Odpisz, kto ją przyjął i odprawił, i kiedy, a odpiszę dającej na Mszę. Jałmużna (10 zł) na ".Rycerza" pójdzie.

Na kalendarz już wielki czas i może o. Bonawentura [ 1 ], który mi pisał o potrzebie wydania czegoś z okazji śmierci [ 2 ] św. O. Franciszka, opracuje coś na ten temat, jaki artykuł ciekawy do kalendarza. Niech też da zaraz zrobić klisze. Poproszę też o odpowiedź, czy on to zrobi, bo już najwyższy czas. Oczywiście i od Ciebie czegoś się spodziewam i do kalendarza. Może właśnie nowelkę sklecisz, albo jakieś wspomnienia z czasu wojny. Chyba i o. Samuel [ 3 ] nie pozostanie dłużny i w kalendarzu.

"Memento"

Twój

br. Maksymilian

[ 1 ] O. Bonawentura Podhorodecki.

[ 2 ] 700-lecie śmierci św. Franciszka z Asyżu przypadało 3 X 1926. Kalendarz Rycerza Niepokalanej na rok 1926, 87-89, zawiera art. o tematyce franciszkańskiej: Jak święty Franciszek nawrócił trzech zbójców, tak że zostali braćmi i o wzniosłym widzeniu jednego z nich, który został bratem przeświętym. Jest to wyjątek z Kwiatków św. Franciszka z Asyżu w tłum. L. Staffa (najnowsze wydanie: Warszawa 1978).

[ 3 ] O. Samuel Rosenbaiger.